• slider image 84
  • slider image 77
  • slider image 79
  • slider image 81
  • slider image 83
:::

學務處 學務主任 - 榮譽榜 | 2018-12-08 | 人氣:86

狂賀!

本校學生參加2018陳河東盃全國樂樂棒球Teeball比賽

 榮獲六年級組冠軍、五年級組亞軍

感謝蔡嘉煌老師和張凱超老師帶隊與指導!

:::

會員登入